Allmänna villkor för Contemporary Wines Sweden AB:s
webbplats

Dessa allmänna villkor gäller vid användning av Contemporary Wines (CW) webbplats.

1.1 CWs tjänst
CW är ett eget företag som inte är knutet till Systembolaget (”SB”) eller någon specifik
dryckesimportör/leverantör. På CW.se presenteras du för produkter som finns tillgängliga
på SB i SBs Standard eller Beställningssortiment. Sidan är uppbyggd på ett sådant sätt
du enkelt ska kunna hitta liknade produkter som den dryck som du är intresserad av.

1.2 CWs hantering av personuppgifter och cookies
De personuppgifter som du lämnar till CW kommer att behandlas i enlighet med
tillämplig dataskyddslagstiftning exempelvis EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679),
som träder i kraft den 25 maj 2018.
Du kan läsa mer om CWs hantering av personuppgifter i bolagets personuppgiftspolicy.
Där förklaras vilka personuppgifter CW samlar in, varför de samlas in, hur de används,
vilka rättigheter du har och hur vi skyddar din integritet. Där framgår även hur vi
hanterar cookies.

1.3 Nyttjande av informationen på webbplatsen
Materialet (program, design, texter och bilder) på CWs webbplats är skyddat enligt lagen
om upphovsrätt. Webbplatsen är uppbyggd på ett sådant sätt att du ska kunna dela
informationen från sidan till vänner och bekanta genom exempelvis sociala mediekanaler
som Facebook och liknande. Material som kopieras och distribueras vidare ska innehålla
en tydlig källanvisning till CW.se. Informativt material som finns på webbplatsen får
nyttjas i konkurrerande syfte.

1.4 Länkning till CW.se
Vi ser gärna att det länkas till CWs webbplats så länge det inte stör CW.se´s
verksamhetssyfte och har ett strikt icke-kommersiellt syfte.
Andra företag, organisationer eller privatpersoner får inte utnyttja CW.se´s varumärke
eller webbplats utan godkännande, detta gäller även djuplänkning till och från denna
webbplats om inte annat avtalats. I de tjänster vi erbjuder där det går att publicera
egen information (exempelvis recensionsfält etc.) får man inte uppge externa länkar i
konkurrerande syfte, t.ex. att använda våra publika platser för att värva medlemmar till
annan webbplats.

1.5 Kontakt, research eller marknadsföring
Företag, organisationer eller privatpersoner får inte utnyttja CW.se´s webbplats i syfte att
marknadsföra tjänster och produkter till andra besökare, kunder eller medlemmar på
webbplatsen. Undersökningar, research, informationsinsamling eller journalister som söker
personer betraktas som marknadsföring och är inte heller tillåtet. Detta inkluderar alla
tjänster som CW.se erbjuder.

1.6 Ansvarsbegränsning
Varken CW.se eller någon annan part som bidrar med information på webbplatsen kan i
något fall hållas ansvarig för skador som orsakats annan.

1.7 Beställning via CW.se
CW.se är en samarbetspartner med SB. Webbplatsen nyttjar och presenterar endast
produkter från det öppna API som SB tillhandahåller.
Tillvägagångssätt för beställning:
1. Vid beställning läggs vara i CWs varukorg.
2. Från varukorgen skickas du som besökare vidare till SB.
3. För att kunna beställa varor från SB, krävs ett medlemskap i deras sida. Vid
första beställningstillfället krävs att du registrerar dig på SBs sida.
4. När du påbörjar ordern på SBs sida sköts all hantering av SB.
5. Inom 5-8 dagar finns din beställning tillgänglig i butiken och personalen där
kontaktar dig.
6. Om produkten tagit slut eller om ny leverans väntas inom kort från leverantören,
kan det komma att ta lite längre tid. Vald butik kommer mest troligt inte att
kommunicera detta med dig utan du som beställare måste följa upp din egen
beställning. Vid frågor eller ändringar, vänligen kontakta den butik dit du lagt din
beställning! CW har inte möjlighet att svara på några förfrågningar kring detta.

1.8 Ändringar av villkor
CW.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor.
Uppdaterade villkor är giltiga från och med de ligger publicerade på webbplatsen.

CONTEMPORARY WINES AB

Sveavägen 56, 4tr
111 34  Stockholm

08-10 36 36

CONTEMPORARY WINES AB

C/o Hummingbirds
Sveavägen 56, 4tr
111 34  Stockholm

08-10 36 36

CONTEMPORARY WINES AB

C/o Hummingbirds
Sveavägen 56, 4tr
111 34  Stockholm
08-10 36 36

CONTEMPORARY WINES AB

C/o Hummingbirds
Sveavägen 56, 4tr
111 34  Stockholm
08-10 36 36

CONTEMPORARY WINES AB

C/o Hummingbirds
Sveavägen 56, 4tr
111 34  Stockholm

08-10 36 36

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

NyLogo2019